Razstava ob 130 letnici Turističnega društva Laško

»Laško ima od zadnjega poletja svoje olepševalno društvo, ki ga resnično potrebuje, kajti v našem lepem kraju je treba marsikaj pospraviti.« Tako je v svojo slovito kroniko leta 1889 zapisal Karl Valentinič. 22. april 1889 namreč velja za nastanek takratnega olepševalnega, današnjega Turističnega društva Laško.

V naslednjih letih po ustanovitvi je društvo zavihalo rokave, urezalo sprehajalne poti po levem in desnem bregu Savinje, uredilo okolje slapa Sopota v Tevčah, zgradilo brvi čez Lahomnico, uredilo blagoslovljen studenec v Jagočah ter na levem bregu postavilo kopalne ute, ki so bile prave tesarske umetnine. V času med obema vojnama je postavilo vremensko hišico, za vedno pa nas je zaznamovala organizacija prireditve Pivo in cvetje, ki smo jo vrsto let organizirali skupaj z ostali društvi našega kraja. Vabljeni na razstavo, da se spomnete in pomnete!

razstava-ob-130-letnici-turisticnega-drustva